FOTO: Freepik.com

Avtor/-ica: dr. Dušana Findeisen

Starejši ne potrebujejo službe, potrebujejo delo

Življenje v podjetjih, tovarnah, ustanovah za mnoge postaja težka preizkušnja. Preizkušnja, ki lahko, če traja predolgo, vodi v izgorelost ali bolezen. Mnogim starejšim z bežnimi pripombami : »No, bo šlo?«, ali drugače, bolj odprto in manj občutljivo,  »Ste vi še tam?« dajejo vedeti, da so stari in da bi bil že čas, da prepustijo mesto mlajšim.

Zaradi starizmov in drugih socialnih pritiskov se nekateri zaposleni pred pokojem ne počutijo več doma v podjetju. Ti in drugi razlogi jih silijo, da pričnejo razmišljati o upokojitvi. Tedaj naredijo ‘usodni korak’ a takrat navadno še ne vedo, kako se bodo življenja v pokoju lotili. Tako se nekateri od delovnega mesta ne zmorejo posloviti, s tem pa zamujajo pomembne razvojne priložnosti.

Življenje v pokoju prinaša drugačne možnosti, vsekakor pa veliko novega

Ko odidejo v pokoj, morajo delovni organizaciji vrniti marsikaj, se »razrešiti«. Vrnejo računalnik, pametni telefon, knjige. Začuda pa jih nihče ne prosi, naj vrnemo znanje, spretnosti, izkušnje, ki so jih pridobili z delom in na delovnem mestu. Prav tistega nočejo nazaj, kar danes podjetja najbolj bogati. Znanje! Kdor ga ima, je bogat.

Zdaj, v pokoju, boste obnovili stara poznanstva in prijateljstva, vzeli si boste čas zase, gibali se boste, vpisali se boste na univerzo za tretje življenjsko obdobje in odprla se vam bodo nova spoznanja, zanimanja in možnosti delovanja. Spoznali boste nove ljudi, z nekaterimi boste sklenili nova prijateljstva.

Poklicno delo je postalo naporno, pravite. Zakaj se ne bi preizkusili z novim ? Ne z novo službo, ne, ta je za mlade, ampak z novim delom. Starejši ne potrebujejo službe, potrebujejo pa delo – plačano, prostočasno, voluntersko, delo v organizacijah ali za posameznika, kajti delo, to dobro vemo, je najmočnejša oblika povezanosti z ljudmi. In to povezanost z drugimi, to ‘socialno prezenco’ kot jo imenujemo v stroki, potrebujemo. Spominjam se starejše študentke na univerzi za tretje življenjsko obdobje, ki je dolga leta vodila nek nacionalni program. Spominjam se njenega veselja, ko je tam, na univerzi, odkrila nekaj novega in se v te nove zadolžitve vključila.»No, ne veste, kako pomembno je, da človek počne nekaj, nekaj novega, v času, ko mu vse in vsi dopovedujejo, da ne zna in ne zmore več.«

Platforma Senior dela odpira nove možnosti za vse, ki so v pokoju

Poleg vseživljenjskega učenja potrebujemo še vseživljenjsko delo, če tako želimo, kajti eno velja: narediti moramo vse, da smo drugim potrebni. Le zakaj ne z delom? Veseli smo, da je nastala nova platforma Senior dela, ki bo povezala tiste, ki delo potrebujejo in tiste, ki ga ponujajo. Želimo ji, da hitro in dobro shodi. Dolgo smo si je želeli!

Dr. Dušana Findeisen vodi Inštitut za raziskovanje in razvoj izobraževanja pri SUTŽO. Z izobraževanjem starejših, ki ga je prva uvedla v Federativno Jugoslavijo, se ukvarja že več desetletij. Bila je izvedenka Age Platform Europe in zunanja izvedenka Evropske komisije za izobraževanje starejših. Je ustanoviteljica Šole za tretje življenjsko obdobje leta 1984 in soustanoviteljica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, podpredsednica obdonavskega združenja DANET, avtorica več monografij in več sto člankov ter soavtorica več kot 25 evropskih projektov na temo družbeno angažiranega izobraževanja ter družbeno angažirane umetnosti starejših.

Share This