Cenik
za fizične osebe

Možnosti dostopov

 

SeniorDela MINI 

Mesečni zakup oglasa

SeniorDela MIDI 

Polletni dostop do portala

SeniorDela MAXI 

Letni dostop do portala

10 € + DDV

49 € + DDV

79 € + DDV

Neomejeno število oglasov

Podpora (pravna, tehnična, kadrovska)

Pametno povezovanje

Neomejeno število oglasov

Podpora (pravna, tehnična, kadrovska)

Pametno povezovanje

Neomejeno število oglasov

Podpora (pravna, tehnična, kadrovska)

Pametno povezovanje

Izpostavitve oglasov

 

Paket Extra

Izpostavitev oglasa

Paket Ultra

Izpostavitev oglasa

9€ + DDV/na oglas

15€ + DDV/oglas

Izpostavljen na vrhu oglasov 7 dni

Objava oglasa na partnerskih portalih

Poleg dodatne izpostavitve še pošiljanje emaila bazi iskalcev

Možnosti dostopov

 

SeniorDela MINI 

Mesečni zakup oglasa

10 € + DDV

Neomejeno število oglasov

Podpora (pravna, tehnična, kadrovska)

Pametno povezovanje

SeniorDela MIDI 

Polletni dostop do portala

49 € + DDV

Neomejeno število oglasov

Podpora (pravna, tehnična, kadrovska)

Pametno povezovanje

SeniorDela MAXI 

Letni dostop do portala

79 € + DDV

Neomejeno število oglasov

Podpora (pravna, tehnična, kadrovska)

Pametno povezovanje

Izpostavitve oglasov

Paket Extra

Izpostavitev oglasa

9€ + DDV/na oglas

Izpostavljen na vrhu oglasov 7 dni

Objava oglasa na partnerskih portalih

Paket Ultra

Izpostavitev oglasa

15€ + DDV/oglas

Poleg dodatne izpostavitve še pošiljanje emaila bazi iskalcev