Splošni pogoji rabe

Datum zadnje spremembe: 13. februar 2022

Splošni pogoji uporabe spletnega portala Seniordela.si določajo in urejajo pogoje uporabe vsebin in storitev, ki so namenjene iskalcem in ponudnikom dela, tako fizičnim kot tudi pravnim osebam. Lastnik in upravljavec portala je podjetje Senior dela d.o.o., Pungert 26, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju upravljavec).

Z uporabo spletnega portala Seniordela.si (v nadaljevanju portal) potrjujete, da ste z da ste z navedenimi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe splošnih pogojev zavezujejo in jih boste spoštovali. Upravljavec si pridružuje pravico do sprememb in dopolnitev teh splošnih pogojev uporabe. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani, in sicer je datum zadnje spremembe zapisan na vrhu teh splošnih pogojev.
Navedeni pogoji veljajo za vsakogar, ki obišče portal (v nadaljevanju uporabnik), ne glede na to, ali je registriran ali neregistriran. Uporabnik je zavezan k spoštovanju navedenih pogojev.
Priporočamo, da splošne pogoje uporabe redno spremljate in če se z njimi morda ne strinjate, vas prosimo, da nemudoma zapustite portal.

 

Storitve, ki jih nudi portal Seniordela.si

Iskalci dela imate možnost poiskati primerno delo zase in sicer tako, da izpolnite svoj profil in se vpišete v bazo iskalcev dela. Pregledujete lahko seznam prostih del in se prijavite na tistega, ki je primeren za vas. Lahko se naročite tudi na e-novice in ste tako še dodatno obveščeni o prostih delovnih mestih, ki vas utegnejo zanimati ter o novostih, povezanih s trgom dela.
Neregistrirani uporabniki lahko pregledujete seznam prostih del v omejeni obliki in se lahko na delo prijavite le samostojno, mimo portala oz. direktno delodajalcu bodisi preko e-pošte, preko spletne strani delodajalca preko telefona ali na preko navadne pošte, v kolikor delodajalec sprejema tak način prijave. Na e-naslov info@seniordela.si se prijave ne sprejemajo in morebitne prispele prijave ne bodo obravnavane.
Iskalci, ki se prijavijo na oglas, z vpisanim e-naslovom obenem seznanjajo potencialnega delodajalca s kontaktnim podatkom, ki ga delodajalci smejo uporabiti za namen obveščanja o nadaljnjem postopku, kot je povabilo na razgovor, obvestilo o izbiri oz. ne izbiri, želja po dodatnih dokazilih ipd.

Ponudniki del, tako fizične kot tudi pravne osebe, imate na portalu možnost objavljati oglase zase oz. svoje podjetje, pregledovati vpisane profile iskalcev zaposlitve in uporabljati spletna orodja za selekcijo prijavljenih kandidatov.
Oglas se prvotno lahko objavi za največ 30 dni, če pa delodajalec ni uspel izbrati pravega kandidata, lahko v roku 30 dni od poteka prvotne objave, le-to brezplačno ponovi.
Z registracijo na portal se ponudnik dela strinja, da lahko upravljavec portala njegove aktualne zaposlitvene oglase dodatno izpostavi tako na svojem portalu kot tudi na vseh partnerskih medijih, razen v primeru pisnega obvestila, da se ponudnik dela s tem ne strinja. V tem primeru je ponudnik del dolžan upravljavca pisno obvestiti s sporočilom na naslov info@seniordela.si.
Enako velja, če je ponudnik del podjetje. Upravljavec lahko tako ime podjetja kot tudi logotip navaja kot referenco in dodatno izpostavlja na vseh razpoložljivih kanalih, razen, če se podjetje s tem ne strinja in preko e-pošte upravljavcu to sporoči.

Vsak, ki se registrira na portal, se avtomatsko prijavi tudi na prejemanje mesečnih e-novic, od katerih pa se lahko kadarkoli odjavi s klikom na posebno povezavo, ki se nahaja na koncu vsakega poslanega sporočila.

Prijave kandidatov na razpisana mesta ponudnikov, ki so izvedene preko portala, so shranjene v uporabniškem računu delodajalca za določen čas. Najkasneje po preteku enega leta od prijave se avtomatsko zbrišejo, pred tem rokom pa jih lahko briše le imetnik uporabniškega računa, tj. delodajalec.

Upravljavec ni dolžan odgovarjati na morebitna vprašanja s področja zaposlovanja, ki prispejo na njegov e-naslov, se bo pa v sodelovanju s strokovnjaki iz področja, potrudil poiskati prave odgovore in jih naknadno objaviti tudi na spletni strani portala, seveda brez navedbe osebnih podatkov.

Portal uporabnikom omogoča registracijo in ustvarjanje osebnega profila, ki je na portalu javno dostopen. Uporabnik si profil ustvari z namenom lažjega iskanja dela ali delavca za opravljanje dela. Uporabnik si izbere poljubno uporabniško ime in geslo, ki je poznano izključno njemu.
Registriran uporabnik, tako fizična kot pravna oseba, lahko svoj profil ureja in kadarkoli trajno izbriše, če to želi. Upravljavec si pridržuje pravico, da ob morebitnem neupoštevanju teh pogojev uporabe portala po lastni presoji in brez vnaprejšnjega obvestila del profila ali celoten profil kadarkoli ustrezno spremeni ali odstrani.
Upravljavec si pridružuje tudi pravico do zavrnitve uporabniškega imena, ki je že zasedeno, kakor koli žaljivo, komercialno, zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami ali po presoji upravljavca kakor koli drugače neprimerno.

 

Cene storitev portala

Uporaba plačljivih storitev portala se zaračuna po veljavnem ceniku, ki je objavljen na portalu.

 

Dostopnost portala

Upravljavec omogoča dostop do vsebin portala in njegovo uporabo vse dni v letu, 24 ur na dan, razen v primeru morebitne krajše prekinitve zaradi tehničnih razlogov. V primeru daljše nedostopnosti do vsebin portala zaradi večjih tehničnih posegov ali posodobitev bo upravljavec o tem na portalu predhodno obvestil uporabnike.
Podatki v obrazcih so dostopni dokler uporabnik ne zapusti te strani oz. zapre brskalnika.

 

Avtorske pravice

Podjetje Senior dela d.o.o. je izključni in absolutni lastnik vseh pravic na vseh vsebinah (tako tekstovnih kot slikovnih), podatkih in informacijah, ki jih vsebuje portal Senior dela – tako uredniških kot tudi tistih, ki jih na portal vnesejo uporabniki.

Profili registriranih uporabnikov postanejo del baze uporabnikov portala, ki je last podjetja Senior dela d.o.o., ki skrbi, da so podatki popolnoma zaščiteni in varno shranjeni. Varujemo jih skladno s Splošno uredbo (EU 2016/679) o varovanju osebnih podatkov (GDPR).

Z objavo fotografije v svojem profilu oziroma kjer koli na portalu uporabnik izjavlja, da je lastnik fotografije oz. ima pravico do njene objave ter da soglaša z javno objavo fotografije. Objava fotografij znanih osebnosti in žaljivih fotografij je strogo prepovedana. Upravljavec si pridružuje pravico, da po lastni presoji izloči neprimerne fotografije.

Upravljavec dovoljuje ogledovanje in uporabo vsebin portala v skladu z avtorskimi pravicami, s katerimi so zaščitene vse informacije, podatki in druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na portalu.
Uporabniki ne smejo spreminjati, prenašati, kopirati, distribuirati, objavljati, prikazovati ali prodajati vsebin portala, razen če predhodno pridobijo pisno dovoljenja upravljavca. Dovoljeno je tiskanje in nalaganje vsebin z namenom branja in uporabe za nekomercialne namene.
Vsebina portala, besedila, slike, logotip, gumbi, programska oprema, grafike in vizualni oglasi so last upravljavca portala.

 

Dolžnosti in odgovornosti upravljavca

Upravljavec je dolžan skrbeti za točne in ažurne podatke, ki so objavljeni na portalu, a za morebitne nepravilnosti podatkov ne prevzema odgovornosti, saj zaradi spremenljive narave vsebin ne more zagotavljati, da so le-te v vsakem trenutku popolne in ažurne.
Upravljavec vsako novo registrirano podjetje preveri po javno dostopnih kanalih, vendar pa ni dolžan spremljati morebitne naknadne spremembe statusa podjetja.
Upravljavec portala ni odgovoren za kakršno koli škodo ali izgubo (neposredno/posredno, sedanjo/bodočo), ki izhaja ali je povezana z uporabo ali z nezmožnostjo uporabe portala.
Upravljavec prav tako ne prevzema odgovornosti za netočnosti ali napake na povezanih spletnih straneh.
Upravljavec ne prevzema odgovornosti za morebitne netočnosti, ki se lahko pojavijo v vsebini oglasa delodajalcev ali delo iskalcev in niti za morebitne škodljive posledice, ki bi lahko izhajale iz teh vsebin.
Upravljavec nima vpliva na proces izbora kandidatov s strani delodajalca in niti na obliko sodelovanja, ki se splete med uporabniki, zato v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti.
Upravljavec tudi ne more vplivati na odzivnost iskalcev dela in delodajalcev ter morebitno deaktivacijo oglasov pred iztekom roka, zato v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti.

Prav tako upravljavec ni odgovoren:

  • v primeru motenj pri delovanju portala, če so le-te povezane s slabim delovanjem internetnega omrežja lokalno bodisi pri iskalcu ali ponudniku dela;
  • za okvare ali izgube podatkov iskalcev ali ponudnikov del in naročnikov na e-novice, ki so posledica tehničnih napak;
  • za objavo neresničnih podatkov iskalcev ali ponudnikov del;
  • za nedovoljen dostop do naših strežnikov s strani tretjih oseb in morebitno uporabo kakršnih koli osebnih podatkov, ki so tam shranjeni;
  • za škodo, ki bi jih lahko povzročili virusi, ki bi jih tretja stranka prenesla prek portala;
  • za izgubo vsebin, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika.
  • za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe računa uporabnika.

Upravljavec si pridružuje pravico do blokade uporabniškega računa, če sumi na zlorabo gesla ali kršenje splošnih pogojev poslovanja s strani registriranega uporabnika.

 

Dolžnosti uporabnikov in registriranih uporabnikov

Uporabnik se obvezuje, da ne bo uporabljal portala za nezakonite namene ali namene, ki niso v skladu s splošnimi pogoji uporabe portala.
Z uporabo portala med uporabniki in upravljavci portala ne nastane nobeno poslovno oz. pravno razmerje.

Portala ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi ga lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali mu škodil. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje drugih uporabnikov portala.
Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve portala, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovih uporabnikih.

Uporabnik se lahko registrira le v lastnem imenu, registracija drugih oseb ni dovoljena.
Registracija za kakršne koli nezakonite namene je strogo prepovedana.
Uporabnik sme uporabljati storitve portala le v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.
Podjetje iz svojega uporabniškega računa ne sme objavljati oglasov za druga podjetja, razen v primeru, da se mu to dovoli s posebnim dogovorom. V primeru zlorabe si pridružujemo pravico do umika takšnega oglasa oziroma odvzema pravic, ki podjetju pripadajo v okviru posameznega paketa.

Uporabniki so v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije osebno odgovorni:

  • za vse vsebine, ki jih sami objavijo na straneh portala;
  • za dejavnosti, ki se dogajajo v okviru njihovega računa. Z registracijo na portalu ste dolžni upravljati registracijske podatke s skrbnostjo, kar pomeni, da uporabniških podatkov ne sme deliti z osebo, ki ni neposredno povezana s storitvami tega portala. Tujega računa ne smete nikoli uporabljati brez dovoljenja imetnika računa.

Registriran uporabnik se tudi zavezuje, da bo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, varoval svoje uporabniško geslo in ne bo izvrševal nezakonitih posegov v zasebnost drugih uporabnikov portala. Če niste edini uporabnik računalnika se vedno odjavite, preden zapustite portal, da naslednjim uporabnikom preprečite dostop do svojih podatkov.

Registrirani uporabniki portala so jasno in nedvoumno podali soglasje, da dovoljujejo, da portal hrani njihove podatke, ki so jih vnesli ob registraciji (uporabniško ime, geslo ...). Uporabnik pa ima pravico, da v vsakem danem trenutku pridobi kopijo osebnih podatkov, ki se shranjujejo o njem. Pravico ima zahtevati popravek podatkov, vpogled v njih ali trajni izbris.

Uredništvo spletnega portala po pošti prejetih nenaročenih gradiv ne vrača in zanje ne plačuje, ne glede na to, ali jih objavi ali ne. Če na naslov uredništva posredujete kakršna koli gradiva, izjavljate, da uredništvu dovoljujete časovno neomejeno in brezplačno objavo poslanih gradiv.

 

Objava oglasov iskalcev in ponudnikov del

Tako iskalci kot ponudniki del so dolžni objavljati oglase v slovenskem jeziku in ravnati v skladu z veljavnimi predpisi, ki regulirajo oglaševanje. Oboji se obvezujejo, da ne bodo ravnali v nasprotju z veljavnim Zakonom o delovnih razmerjih in Slovenskim oglaševalskim kodeksom.

Ponudniki del se obvezujejo, da ne bo objavljal oglasov, ki vzpodbujajo narodnostno, versko ali spolno diskriminacijo, oglasov, ki bi lahko prizadeli človekovo dostojanstvo, žalili verska ali politična prepričanja ali na kakršen koli drug način škodili interesu uporabnikov portala. Delodajalec se tudi obvezuje, da ne bo istočasno objavljal več enakih oziroma podobnih oglasov za isto delovno mesto.
Vsak ima lahko na portalu le en uporabniški račun.

Iskalci zaposlitve se obvezujejo, da bodo pri iskanju dela v svoj račun vpisali točne in resnične podatke in se zavedajo, da sami odgovorni za njihovo verodostojnost. Upravljavec namreč ne odgovarja za neresnične podatke iskalcev zaposlitve.

Upravljavec lahko brez posebne obrazložitve odkloni objavo oglasa. Upravljavec si prav tako pridružuje pravico do zavrnitve ali umika oglasa, če ugotovi, da je ta v nasprotju z ZDR-1, z ZPDZC-1, veljavnimi predpisi o oglaševanju ali s Slovenskim oglaševalskim kodeksom.

Upravljavec si pridružuje pravico do zavrnitve oglasa, ki lahko prizadene človekovo dostojanstvo, vzpodbuja narodnostno, rasno, versko ali spolno nestrpnost ali oglasa, ki bi lahko škodil interesom uporabnikov in o tem ni dolžan obvestiti nikogar.
Upravljavec si tudi pridržuje pravico do zavrnitve ali umika oglasa podjetja, če ugotovi, da podjetje dejavnosti, vsebina katere se nanaša na objavo oglasa, nima opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma vpisane v register. Prav tako si upravljavec v primeru nejasnosti ali suma o neustrezni dejavnosti pridržuje pravico, da od delodajalca zahteva pisno izjavo o registrirani ustrezni dejavnosti, vsebina katere se nanaša na objavo posameznega oglasa.

Upravljavec si pridružuje pravico, da ne potrdi ali izbriše uporabniški račun podjetja, ki ne posluje, je v postopku izbrisa oz. krši te Splošne pogoje uporabe ali Izjavo o zasebnosti ter objavlja oglase, ki niso v skladu z uredniško politiko portala. Upravljavec ni dolžan potrditi registracije podjetja in s tem kreirati uporabniškega računa, če ne more preveriti verodostojnosti navedenih podatkov, ki so bili posredovani ob sami registraciji. Prav tako, si upravljalec pridružuje pravico, da brez dodatne obrazložitve ne potrdi oz. blokira uporabniški račun podjetja.

Upravljavec si pridružuje pravico do umika oglasa in posledično deaktivacije uporabniškega računa ponudnika del, če slednji ni poravnal obveznosti za naročeno storitev v roku, ki je naveden na izstavljenem računu.

Ponudnika del, ki je pravna oseba, se z uporabo storitev portala seniordela.si, zavezuje k spoštovanju Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Iz tega pogoja velja, da vsak, ki objavi oglas na portalu, obenem sprejema in izjavlja:

"Kot delodajalec s strinjanjem s Splošnimi pogoji uporabe portala obenem izjavljam, da imam ustrezno dejavnost, vsebina katere se nanaša na objavo posameznega oglasa, opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma vpisano v register."

Morebitna vprašanja in pripombe v zvezi z uporabo portala lahko pošljete na e-naslov: info@seniordela.si.

Uporabniki soglašajo, da za uporabo portala in za tolmačenje navedenih splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije in da je za vse morebitne spore, nastale kot posledica uporabe portala, je pristojno sodišče v Ljubljani.