FOTO: Freepik.com

Avtor/-ica: Petra Znoj

Upokojitev in pokojnine v 2022: Kakšne so novosti?

Kakšni so pogoji za upokojitev v letu 2022 in kakšna bo najnižja zagotovljena pokojnina? In kakšen bo regres za upokojence v letošnjem letu?

PODPIS POD FOTKO (ZBRATI ENO OD PREDLAGANIH)

Pogoj za upokojitev v letu 2022 je starost 60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa. (Foto: Freepik.com)

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se pokojnine vsako leto na začetku koledarskega leta uskladijo s povprečno bruto mesečno plačo v Sloveniji.

Ker so tudi lani na višino povprečne mesečne bruto plače občutno vplivali tudi številni koronaukrepi, je Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 določil, da se bodo pokojnine tudi letos avtomatsko uskladile za 2,5 odstotka.

Kakšna bo torej najnižja zagotovljena pokojnina in kakšni so pogoji za upokojitev v letu 2022?

Najnižja pokojnina le slabih 280 evrov

V Sloveniji imamo okrog 600.000 upokojencev, med katerimi najbogatejši upokojenec prejema pokojnino v znesku kar 3.148,03 evra.

Najnižja zagotovljena pokojnina od 1. maja 2021 dalje znaša le 279,56 evra, s katero je septembra lani moralo preživeti kar 8.103 upokojencev!

Povprečna starostna pokojnina v Sloveniji je sicer v letu 2021 znašala 817,24 evra.

Kaj pa regres za upokojence v letu 2022?

Lani sprejet Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2022 in 2023 je določil, da bo letni dodatek za upokojence v letu 2022 izplačan skupaj z junijsko pokojnino, torej 30. junija 2022. In kakšni bodo zneski?

1) Upokojenci, ki prejemajo pokojnino v znesku do 570 evrov, bodo prejeli nakazilo v znesku 450 evrov.

2) Upokojenci, ki prejemajo od 570,01 do 680 evrov pokojnine, bodo prejeli nakazilo v znesku 310 evrov.

3) Upokojenci, ki prejemajo od 680,01 do 805 evrov pokojnine, bodo prejeli nakazilo v znesku 250 evrov.

4) Upokojenci, ki prejemajo od 805,01 do 970 evrov pokojnine, bodo prejeli nakazilo v znesku 200 evrov.

5) Upokojenci, ki prejemajo pokojnino nad 970,01 evra, pa bodo prejeli nakazilo v znesku 140 evrov.

Upravičenci do letnega dodatka za upokojence so tudi prejemniki vdovske in družinske pokojnine ter invalidsko upokojeni, letni dodatek se bo zanje gibal med 140 in 200 evri.

V aktualnem Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19 je zaradi izboljšanja socialne varnosti upokojencev prav tako znova predvideno izplačilo solidarnostnega dodatka za upokojence s pokojninami pod 714 evrov in za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so brezposelni, in sicer najpozneje do 15. januarja 2022.

Kakšne so spremembe glede upokojitev v letu 2022?

Se boste tudi vi v letu 2022 upokojili? Ena največjih sprememb glede upokojevanja v letu 2022 je občutno višji odmerni odstotek za moške, ki se bodo letos upokojili. Če je bil v letu 2021 ta 59,5 odstotka, je v letu 2022 višji za dva odstotka, torej 61,5 odstotka. 

Če vzamemo za primer moškega, katerega pokojninska osnova znaša tisoč evrov, bi ob upokojitvi v letu 2021 njegova pokojnina znašala 595 evrov, v letu 2022 pa 615 evrov.

Poleg tega bo od leta 2023 odmerni odstotek za 40 let delovne dobe poenoten tako za ženske kot moške, in sicer bo znašal 63,5 odstotka za vse, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev. Zgoraj omenjeni moški bo tako ob upokojitvi leta 2023 prejemal pokojnino 635 evrov, kar je 40 evrov na mesec več kot, če bi se upokojil leta 2021.

Kdaj se torej lahko upokojim?

Pogoj za upokojitev v letu 2022 je starost 60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Če boste težko dosegli polno delovno dobo, se lahko upokojite, ko dosežete starost 65 let, vendar le pod pogojem, da imate minimalno 15 let zavarovalne dobe.

Če dosežete 38 let pokojninske dobre brez dokupa in ste mlajši od 65 let, se lahko starostna meja zniža: 

  • ženski ali moškemu zaradi skrbi za otroke za največ štiri leta (do dopolnjenih 61 let),
  • moškemu zaradi služenja obveznega vojaškega roka za največ dve leti (do dopolnjenih 63 let),
  • zaradi dela na delovni mestih z benificirano delovno dobo ter
  • zaradi osebnih okoliščin, ki so pogojene z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih ste bili do 31. decembra 1999 upravičeni do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, od 1. januarja 2000 dalje pa do prištete dobe.

Kdaj se lahko upokojim predčasno in kaj to pomeni za pokojnino?

Če se želite predčasno upokojiti, je treba vedeti, da je možna predčasna upokojitev z manj kot 40 let delovne dobe, toda ne pa pred 60. letom starosti. Pri čemer bo pokojnina seveda nižja. Koliko pa?

Predčasna pokojnina se odmeri tako kot redna starostna pokojnina od pokojninske osnove glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Tako odmerjena pokojnina se nato zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov.

In kar je zelo pomembno: takšno znižanje pokojnine je pri uveljavljanju predčasne upokojitve trajno! Zato si dobro preračunajte, kaj se vam vendarle bolj izplača in kaj vam je v tretjem življenjskem obdobju pomembnejše. Za nekatere je nižja pokojnina preživetveno nesprejemljiva, medtem ko drugim predčasna upokojitev pomeni več kot nekoliko višja “penzija”. 

Share This