Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIHS) in platforma SeniorDela: skupaj za krepitev medgeneracijskega sodelovanja na trgu dela

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIHS) in platforma SeniorDela: skupaj za krepitev medgeneracijskega sodelovanja na trgu dela