FOTO: Freepik.com

Avtor/-ica: Mitja Pajek

Kako prihodki vplivajo na pokojnino?

Upokojenci, ki želijo opravljati plačano delo, ne smejo pozabiti, da lahko plačilo vpliva na višino njihove pokojnine ter tudi na dohodnino. Zakonodaja je velikokrat zapletena, zato bomo poenostavljeno razložili, kdaj bo vaše delo vplivalo na višino vaše pokojnine.

Vzemimo za primer, da ste delovno aktivni, zaposleni za polni delovni čas, vendar hkrati izpolnjujete pogoje za pridobitev pokojnine. V tem primeru lahko enostavno nadaljujete z opravljanjem dela in hkrati zaprosite za mesečno izplačilo deleža pokojnine. Znesek bo znašal najprej 40 % pokojnine, ki bi vam sicer pripadala, po treh letih pa 20 %.

Če ste že upokojeni, vam zakon dovoljuje delo za polni delovni čas, pri čemer lahko zaprosite za enako izplačilo deleža pokojnine kot v primeru, če bi z zaposlitvijo nadaljevali. Lahko pa se odločite tudi za delo v zmanjšanem obsegu, vendar ne manj kot 10 ur in ne več kot 39 ur tedensko. Tudi v tem primeru vam pripada sorazmerni del pokojnine. Za 10 do 14 ur tedensko lahko pričakujete izplačilo 75 % deleža pokojnine, za od 35 do 39 ur tedensko pa 12,5 % deleža pokojnine. Glede na število ur dela se torej izračuna točen delež pokojnine. Če pa opravljate delo vsaj 20 ur tedensko, lahko pričakujete še spodbudo, in sicer dodaten delež pokojnine, ki znaša od 20 % do 35 %, odvisno od aktivnih ur dela. Enaka lestvica deležev pokojnine velja tudi za samozaposlene upokojence.

Sodelovanje preko podjemne ali avtorske pogodbe (oz. druge pogodbe civilnega prava) ne vpliva na višino izplačane pokojnine, je pa tukaj potrebna pozornost pri omejitvah vrst dela na strani upokojenca in na strani delodajalca.

Pri vseh zgoraj naštetih primerih upokojenec ni omejen z višino prihodkov. Poglejmo pa si še vrste dela, pri katerih obstajajo omejitve glede višine prihodkov.

Pri začasnem in občasnem delu vaša pokojnina ni ogrožena, zavedati pa se morate, da lahko v posameznem mesecu opravite največ 60 ur, pri čemer je letni dohodek za leto 2020 omejen na največ 7.562,47 eur.

Pri osebnem dopolnilnem delu (pomoč pri gospodinjskih ali kmetijskih delih, domača obrt …) je prihodek omejen za posamezno polletje v višini treh povprečnih mesečnih neto plač v RS za preteklo gospodarsko leto (za prvo polletje v 2020 je bila višina omejena na 3.367,5 eur). Tudi tukaj vaša pokojnina ni ogrožena. Ne pozabite da mora biti te vrste delo priglašeno na pristojni upravni enoti, za izdajanje računov pa potrebujete vrednotnico.

Zakon predvideva tudi določene izjeme in posebne pogoje pri posameznih primerih. Posebni pogoji so tudi pri opravljanju kmetijski dejavnosti, katere se v tem članku nismo dotaknili. Vsekakor vam svetujemo, da pred nastopom dela natančno preučite pogoje in zakon, s čimer boste našli za vas najprimernejši način nastopanja na trgu dela, hkrati pa se boste izognili neprijetnim presenečanjem pri izplačilu plače ali pokojnine.

1 Comment

  1. A WordPress Commenter

    Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Share This